SubstChim

Substitutia substantelor periculoase cu altele nepericuloase sau mai putin periculoase constituie un domeniu de interes pentru autoritati si pentru agentii economici iar in ultimul timp si pentru populatie, tot mai informata privind pericolele unor substante si efectele potentiale asupra sanatatii si mediului.

In acelasi timp, prin natura lor, substantele periculoase pot fi prezente atat in mediul de munca cat si in mediul inconjurator si in produsele destinate consumului populatiei. Acumularea dovezilor obiective privind riscurile chimice in cele trei domenii – mediul de munca, mediul inconjurator, mediu privat si spatii publice - a determinat autoritatile competente de la nivel international si national sa ia masuri de regelmentare a utilizarii substantelor periculoase si de constientizare a producatorilor si utilizatorilor asupra riscurilor.

Referirile la substitutia substantelor periculoase se regasesc explicit in doar cateva reglementari nationale, dar o serie de alte prevederi ce impun controlul si reducerea expunerii la substante pericolase contin implicit recomandarea de utilizare a principiului substituirii.

Legislatia referitoare la principiul substituirii substantelor periculoase creaza cadrul de desfasurare a activitatilor ce implica astfel de substante dar informatiile privind variantele de substituire a produselor periculoase cu altele mai putin periculoase/nepericuloase sunt inca destul de greu de accesat. In lipsa acestui schimb de informatii concrete exista riscul ca multe organizatii care doresc sa implementeze principiul substitutiei vor ezita sau vor amana sa o faca.

Desi referirile la substitutia substantelor periculoase se regasesc explicit in doar cateva reglementari nationale se constata ca o serie de alte prevederi ce impun controlul si reducerea expunerii la substante periculoase contin implicit recomandarea de utilizare a principiului substituirii.

In Romania, legislatia de securitate si sanatate privind principiul substituirii este constituita din Legea nr. 319/2006 si din hotarari de guvern care armonizeaza prevederile nationale cu cele ale Uniunii Europene.

In baza acestor prevederi legale se asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă pe baza unor principii generale de prevenire.

Unul dintre aceste principii fiind acela de a înlocui ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos.

In ceea ce priveste legislatia actuala de mediu, Romania are un sistem legislativ ce se bazeaza pe principiile de prevenire a riscului de poluarea a mediului cu substante poluante. In acest sens legislatia actuala de mediu prevede ca substituirea substanţelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere cu substanţe sau preparate mai puţin periculoase sa fie prioritară.