Substitutie.ro

efecte preconizate


 

Prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale datorate expunerii angajaţilor la agenţi chimici periculoşi.

 

Reducerea efectelor negative asupra sănătăţii angajaţilor şi a altor utilizatori, precum şi a mediului.

 

Eficientizarea lucrului cu agenţi chimici periculoşi.

 

Conştientizarea lucrătorilor şi factorilor implicaţi asupra riscurilor pentru sănătate şi mediu asociate agenţilor chimici periculoşi.