Substitutie.ro

Efecte socio-economice


 

Imbunătăţirea imediată şi pe termen lung a stării de sănătate a lucrătorilor expuşi la substanţe periculoase.

 

Reducerea poluării mediului.

 

Reducerea costurilor întreprinderii, prin diminuarea absenţelor din motive de boală.

 

Scăderea cheltuielilor destinate măsurilor de ţinere sub control; reducerea costurilor pentru conformarea la legislaţia privind protecţia mediului înconjurător; economisirea fondurilor destinate protecţiei împotriva incendiilor şi exploziilor; consum mai redus dintr-un anumit produs; utilizarea unor materiale mai ieftine; procese de lucru mai eficiente.

 

Contribuţia la crearea unei culturi de securitate şi sănătate în muncă.

 

Creşterea productivităţii şi a calităţii muncii prin asigurarea unor condiţii de lucru adecvate.